Labels: , , ,

saya mencadangkan supaya emas dijadikan salah satu portfolio pelaburan anda. Dengan kata lain, kalau boleh, jadikan pelaburan emas ini sebagai pelaburan anda yang utama.

Faktanya jelas:
  • Emas adalah simpanan jangka sederhana dan panjang yang selamat di mana harga emas sentiasa menunjukkan peningkatan.
  • Emas mempunyai nilai tersendiri tidak seperti wang yang merujuk kepada pasaran global semasa.
  • Emas bernilai sejak zaman dahulu kala hingga sekarang tidak kira apa jua berlaku terhadap peradaban dunia.
  • Emas bernilai dan merupakan simpanan yang kukuh lebih daripada wang pada semua keadaan seperti waktu peperangan atau kegawatan ekonomi.
  • Berdasarkan prestasi nilai emas, purata peningkatan nilai mencatatkan rekod 30-50% setiap tahun.

Comments (0)

Post a Comment